Všeobecné informácie

1. Zákazník registráciou v predajni SPORT PLUS dobrovoľne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, pričom si ponecháva právo na ich prezeranie, opravu a vymazanie z databázy adries.

2. Spoločnosť SPORT PLUS garantuje dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane osobných údajov zo dňa 29.8.1997 a garanciu ich neprezradenia iným fyzickým a právnickým osobám. Osobné údaje Objednávateľa budú spracované len za účelom vybavenia objednávky, vrátane vystavenia faktúry a vedenia účtovnej závierky. Uvedené údaje sú dôverné.

3. Počas návštevy webových stránok obchodu Sport Plus sa automaticky zhromažďujú cookies (textové súbory uložené v počítači Používateľa). Ich úlohou je zhromažďovať informácie súvisiace s používaním Obchodu používateľom.

4. Používateľ internetu môže uložené cookies kedykoľvek vymazať, ako aj zablokovať možnosť ich ukladania zmenou nastavení webového prehliadača. Malo by sa však pamätať na to, že neprijatie súborov cookie môže spôsobiť ťažkosti pri používaní internetového obchodu www.sportplus.pl.

5. Webová stránka tiež používa Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc. Google Analytics zhromažďuje cookies, ktoré tvoria informácie o návštevách webových stránok a systémovom profile používateľa (vrátane jeho IP adresy). Tieto informácie sa prenášajú a uchovávajú spoločnosťou Google. Zhromaždené informácie používa príslušná spoločnosť na zostavovanie správ o aktivitách na webových stránkach pre prevádzkovateľov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a používaním internetu.

6. Údaje súvisiace s recenziami produktov sú verejne dostupné a nie sú chránené.

Cookies

1. Internetový obchod SPORTPLUS.pl používa cookies (cookies) na spracovanie zákazníckych relácií v obchode. Táto operácia sa scvrkáva na identifikáciu relácie zákazníka a spracovanie nákupov. V týchto súboroch nie sú uložené osobné údaje.

2. Používateľ môže nezávisle a kedykoľvek zmeniť nastavenia ukladania Cookies a podmienky prístupu k Zariadeniu Používateľa pomocou Cookies. Používateľ môže zmeniť nastavenia pomocou nastavení webového prehliadača alebo pomocou konfigurácie služby. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä tak, aby sa zablokovala automatická manipulácia s cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo aby sa o nich informovalo pri každom umiestnení cookies na zariadenie Používateľa. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania s cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (webového prehliadača).

3. Používateľ môže cookies kedykoľvek vymazať pomocou príslušnej možnosti webového prehliadača.