Záclonové a závesové systémy

Dostatočná ochrana športového zariadenia je rovnako dôležitá ako jeho vybavenie. Ako celoštátny výrobca a dodávateľ športových potrieb si to uvedomujeme.
Našu ponuku bezpečnostných zariadení otvárajú deliace závesy a závesy (vrátane špeciálnych protihlukových závesov). Popri nich sú najdôležitejším a najobľúbenejším dizajnom ochranné loptové siete na vonkajšie ihriská.