Možností výroby vyhrazeného sportovního vybavení role vlastních výrobních zařízení nekončí. Jde především o plnou kontrolu celého procesu – od raného návrhu až po realizaci a instalaci v daném sportovním zařízení.

zaklady-produkcyjne-sport-plusŘízení procesů – výroba-výroba-sport-plus

Výrobní základna SPORT PLUS je mostem mezi konstrukčním oddělením a finálními řešeními, která jsou dodávána zákazníkovi. Každý projekt – bez ohledu na jeho hodnost a povahu – jde od obrazovky monitoru k montážnímu stolu a každou fázi tohoto procesu provádějí pracovníci s odpovídajícími kompetencemi – koncepční, návrh, provedení a výroba.

Řízení procesů je také flexibilita – nezbytná pro reakci na rychle se měnící trh a umožňující dodávky produktů s atypickou nebo individuální konfigurací. Vlastní nabídka, která je základem obchodního sortimentu, je úvodem do mnohem širší produktové základny, kterou můžeme nabídnout.

Vlastní strojový park nám umožňuje realizovat projekty spojené se sportovním vybavením, ale nejen to. Jsme otevřeni výzvám, které přesahují náš obor. Do našeho portfolia tedy patří mj řešení pro stavebnictví a průmysl související s infrastrukturou skladů.

výroba-výroba-sport-plus
Personál a technologiezaklady-produkcyjne-sport-plus

Výsledný produkt – sportovní tribuna, fotbalová branka nebo ochranná matrace – má odpovídající kvalitu, potvrzenou příslušnými certifikáty. Trvale vysoká kvalita nám umožnila patřit mezi přední výrobce a distributory sportovního vybavení. Je to výsledek výběru zkušeného personálu, použití vhodné technologie a použití osvědčených materiálů a materiálů.

Výrobní provozy – Závod čalounických prvků a výroba sportovních potřeb a konstrukcí – vyrábí zařízení věnovaná jednotlivým sportovním disciplínám, přičemž se vzájemně doplňují ve větších projektech souvisejících se sportovní infrastrukturou, například při výrobě stojanů nebo komplexního vybavení sportovišť. Díky tomu soustředíme celý výrobní proces na jedno místo, kontrolujeme tok informací, udržujeme vysokou kvalitu zařízení a poskytujeme zákazníkovi produkt vyrobený kompletně v rámci jedné společnosti.